04.06.2015
Πρόσκληση στην Τακτική Γενική..
05.06.2014
Τακτική Γενική Συνέλευση της 30/06/2014
04.10.2013
Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική..
15.11.2012
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
30.08.2012
Αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου
13.07.2012
Συγκρότηση του νέου Διοικητικού..
29.06.2012
Ανακοίνωση για τις αποφάσεις της..
03.05.2012
Ανακοίνωση για τις αποφάσεις της..
Top Hotels
  Top Hotels  
Μπες και δες τις καλύτερες τουριστικές μονάδες και τους δημοφιλέστερους ελληνικούς προορισμούς. ..
ΗΟΜΕ | ΠΡΟΪΟΝΤΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | ATTICA NEW MEDIA SERVICES | ΝΕΑ | WEB LINKS | LEGAL INFO | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
© Copyright 2016 - ΟΜΙΛΟΣ ΑΤΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ | WEB DEPARTMENT